★ Virs 70 Eur BEZMAKSAS Piegāde ★

Oregano Wild Organic / Raudenes BIO ēteriskā eļļa 5g / 15g
Oregano Wild Organic / Raudenes BIO ēteriskā eļļa 5g / 15g
Oregano Wild Organic / Raudenes BIO ēteriskā eļļa 5g / 15g
Oregano Wild Organic / Raudenes BIO ēteriskā eļļa 5g / 15g
Oregano Wild Organic / Raudenes BIO ēteriskā eļļa 5g / 15g

FLORIHANA

Oregano Wild Organic / Raudenes BIO ēteriskā eļļa 5g / 15g

Parastā cena €18,50
Vienības cena  par 

Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pie pasūtījuma noformēšanas.

 

Wild Oregano Organic / Origanum compactum / Raudenes BIO ēteriskā eļļa, 5g
CAS Nr. 90082-26-1
100% bio ēteriskā eļļa*.
* bioloģiskā lauksaimniecība ES/ārpus ES. Kontroli veica: skat. uz iepakojuma. Ecocert sertifikāts.
Pirms lietošanai ir ieteicams konsultēties ar pieredzējušu speciālistu. Tikai ārīgai lietošanai! Sargāt no bērniem. Nelietot grūtniecības laikā un bērniem līdz 8 gadu vecumam. Glabāt tumšā un vēsā vietā.
Alergēni: d-Limonene, Linalool.
Izcelsmes valsts: Maroka.
Tilpums: 5g (5.52ml) / 15g (16.57ml)
Ražotājs: JE International, Les Grands Pres 06460 Caussols, Francija.
BĪSTAMI
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar noteikumiem.

height=height=height=